Srpski English Deutsch Русский

Lektura i korektura

Lektura je veoma važna jer jezički manjkavi tekstovi (katalozi, oglasi, pisma…) odbijaju kupce i poslovne partnere, i impliciraju površnost i manjak znanja.

Lekturom Vašeg teksta uklonićemo sve gramatičke i pravopisne greške, a ujedno i izvršiti jezičko-stilsku doradu rečeničnih konstrukcija (sintaksa), radi poboljšanja čitljivosti i jasnoće.

Uporedo s lekturom obavlja se i korektura, tj. uklanjanje slučajnih tipografskih, interpunkcijskih i drugih grešaka.

Naš tim diplomiranih filologa pruža usluge lekture i korekture tekstova na srpskom jeziku. Imamo kapacitete za kvalitetnu i brzu lekturu i korekturu časopisa, veb stranica, knjiga.

Poštujemo i najkraće rokove, ali ne na uštrb kvaliteta prevoda i tačnosti teksta.