Srpski English Deutsch Русский

Lokalizacija veb stranica

Mnoga istraživanja potvrđuju važnost prezentovanja proizvoda ili usluga na internetu na maternjem jeziku, jer će tada Vaša poruka dopreti do većeg kruga potencijalnih potrošača na lokalnom tržištu.

Predstavljanjem na jeziku zemlje u koju Vaša firma dolazi, pokazaćete da vam je stalo da steknete poverenje potrošača. Imamo tim koji Vam može pomoći da uspešno prevedete svoj sajt na srpski jezik, kao i da prilagodite njegovu sadržinu zahtevima srpskog tržišta.