Srpski English Deutsch Русский

Priprema za štampu

Pripremu za štampu prevedenog teksta radimo u svim savremenim DTP programima (Adobe InDesign, FrameMaker, Illustrator, QuarkXPress...), prilagođavajući dizajn Vašim željama.

Dizajniramo postere, flajere, kataloge, brošure, u skladu sa Vašim potrebama i željama.

Tehnološki napredak doveo je do prerastanja pripreme za štampu u DTP (desktop publishing), kompjuterski generisane procese u pripremi. Postupcima u okviru stonog izdavaštva (DTP) integrišu se tekst, slike i crteži, i određuje se konačni izgled strane, onako kako se vidi na monitoru računara.

Krajnji proizvod je digitalni oblik (datoteka) na osnovu kojeg će se izraditi filmovi (ukoliko je u pitanju obična štampa - sito, ofset, tampon itd) ili će se te datoteke koristiti direktno, kod digitalne štampe.